De stichting Beheer Binnensportaccomodatie Beesel (Binnensport Beesel) doet er alles aan op een gezellig, gezond en veilig sportklimaat te creĆ«ren. Daarom hebben we in de sportaccommodatie(s) de volgende huis- en gedragsregels:

 • behandel elkaar met respect: sporters, coaches, officials, medewerkers, toeschouwers 
 • inspireer elkaar en stimuleer gezond en positief gedrag
 • ongewenste intimiteiten, verbaal en/of lichamelijk geweld, pestgedrag, discriminerende uitlatingen (gebaseerd op huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht of seksuele geaardheid) zijn verboden;
 • aanwijzingen van medewerkers van binnensportbeesel dienen te allen tijde te worden opgevolgd;
 • het verblijf in deze accommodatie is op eigen risico;
 • nooduitgangen moeten te allen tijde vrij worden gehouden van obstakels; roken is zowel binnen als buiten op het terrein niet toegestaan;
 • je stelt jezelf op de hoogte van het vlucht- en ontruimingsplan en verlaat in geval van brand of geval van nood direct de accommodatie en gaat naar het trefpunt;
 • er mag geen gebruik worden gemaakt van de nooduitgangen en/of blusmiddelen, anders dan in geval van nood; het gebruik en in bezit hebben van soft- en harddrugs is verboden;
 • zonder geldige reden ophouden in of nabij de kleed-, was- en doucheruimten is niet toegestaan;
 • etenswaren en dranken mogen alleen in de horecaruimte(n) worden genuttigd;
 • in de horecaruimte(n) mogen geen zelf meegebrachte etenswaren en dranken worden genuttigd;
 • het is niet toegestaan het gehuurde met glas- en/of aardewerk te betreden, met uitzondering van de in het gehuurde aanwezige horecaruimte(n);
 • het is niet toegestaan muziek ten gehore te brengen; het is verboden om sportvloeren te betreden met schoenen die buiten zijn gedragen of op enige wijze sporen op deze vloeren (kunnen) achterlaten;
 • je blijft van andermans spullen af;
 • het is niet toegestaan rijwielen en andere vervoermiddelen in de sportaccommodatie  te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft; huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden;
 • sportinventaris wordt na gebruik netjes en conform opbergplan weer opgeruimd;
 • je behandelt het gehuurde en de sportinventaris met zorg, onverhoopte schade wordt direct gemeld aan de beheerder en vastgelegd in het calamiteiten-logboek; 
 • samen houden we de sportaccomodatie(s) schoon, gooi afval in de afvalbakken
 • gebruik van klevende middelen (bv. hars of tape) of magnesium bij het uitoefenen van de sportactiviteit is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de bedrijfsleider, niet toegestaan. 
 • kaderleden verlaten als laatste de sportaccommodatie en laten deze schoon en gesloten achter;
 • De beheerder van de sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden.
 • Bij overtreding van dit reglement of beschadiging is het bestuur van Binnensport Beesel of beheerder van onze accomodaties gerechtigd om voor (on)bepaalde tijd de toegang tot onze accomodaties te ontzeggen.
 
versie 26 Juni 2023