Het stichtingsbestuur telt in de implementatiefase 9 bestuurders:
 
Voorzitter           Ben Hackert
Vice-voorzitter   Jhon Ramaekers
Secretaris           Har Homburg
Penningmeester  Leon Litjens
Bestuurslid         Roel de Vlieger
Bestuurslid         Ger Spee
Bestuurslid         Henk Berkhout
Bestuurslid         Piet Nagel
Bestuurslid         Marthy Nas