Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden:
        
Voorzitter   Ben Hackert
Vice-voorzitter  Jhon Ramaekers
Secretaris   Har Homburg
Penningmeester  Leon Litjens
Algemeen Bestuurslid Vacature
 
         

De bedrijfsleiding is in handen van Piet ten Haaf